családi kommunikáció

Kommunikációs problémák a családban

A családi kommunikációra nagy szükségünk van. Nem csak azért, mert lényeges információkat cserélünk, hanem azért is, mert a családi közegben elfoglalt helyünket és egymáshoz való viszonyainkat ezáltal alakítjuk. A hibás kommunikáció több kárt okoz, mint sejtenénk.

A kéretlen tanácsadás, a manipulatív párbeszéd, a leértékelő ítélkezés, a kritika, a vádaskodás, gúny és címkézés mind gyakori, de hibás kommunikációs jelenségek. Pedig a család tagjai elkötelezettek egymás iránt és ennek a vállalásnak kellene meghatároznia a családi kommunikáció módját is. Az elköteleződés kevés, ha párbeszédeinkben nem erősítjük meg szeretetben meghozott döntéseinket, ami pedig feltétele a jó családi életnek.

Ha a családi kommunikáció csődöt mond, akkor a pszichológus támogatása sokat segíthet. A család minden érintett tagjának el kell fogadnia és meg kell értenie, hogy a jó kommunikáció egyik alapja a hitelesség, erre kell törekednie mindenkinek. Nélkülözhetetlen egymás meghallgatása és meg kell próbálkozni minden esetben a megértéssel is, ami hallgatással kezdődik. Az aktív figyelem gyakorlást kíván, nem mindig megy első alkalommal, de hatásai meglepőek.

Amennyiben az empátiát is be tudjuk kapcsolni, akkor félre tehetjük legalább egy rövid időre saját véleményünket, elképzelésünket és el tudunk gondolkodni azon, amit szerettünk megoszt velünk. Ez már egy bizonyos nézőpont váltás, amire képesek vagyunk, ha igazán akarjuk. Még többet tehetünk az összhang érdekében, ha a jobb megértésért kérdezünk is. A mondanivaló jelentése gyakran félreérthető, biztosnak kell lennünk abban, hogy jól értettük -e közlendőjét. Kérdések esetén kiderülhet a mondanivaló elcsúszása és korrigálható a félreértés, ami nem kevés konfliktust előzhet meg.

Természetesen ugyanezt várhatjuk mi is, senkinek sem kell többet vállalnia a másiknál, amennyiben felnőttekről van szó. Az értő hozzáállás, az elfogadás, az aktív figyelem gyakorlásával elérhetjük a kölcsönös megértést és kialakulhat a pozitív kommunikáció, ami minden családtagnak hatalmas értéket visz az életébe. Mindehhez persze türelem, idő és megfelelő szándék szükséges. Segítő szakembert a pszi.hu oldalon találhatunk.